Home / Tag Archives: ứng dụng độc hại nên loại bỏ trên điện thoại

Tag Archives: ứng dụng độc hại nên loại bỏ trên điện thoại

Ứng dụng độc hại nên gỡ bỏ khỏi điện thoại của bạn

Ngày nay việc phát hành nhiều ứng dụng miễn phí ngày càng nhiều, bên cạnh đó thì nhiều nguy cơ đến từ các phần mềm miễn phí nó mạng lại cho người dùng như sau: Hiển thị quá nhiều quản cáo, làm cho bộ nhớ đệm và bộ nhớ máy tăng lên, làm giảm nguồn điện thoại, và một số ứng dụng còn có thể đánh cắp thông tin người dùng để đem bán cho các nhà quảng cáo.  Ứng dụng đèn pin trên điện thoại:  Ứng dụng đèn pin này thường chứa rất nhiều quảng cáo, và khi tải …

Read More »