Home / Hỏi đáp

Hỏi đáp

Hỏi đáp “Ghost máy tính HP bị lỗi Selected boot image did not authenticate. Press to continue”

Hỏi: Cài máy tính bị lỗi “Selected boot image did not authenticate. Press <enter> to continue“ Trả lời: Bạn nhấn F10 để vào BIOS > Di chuyển qua Tab System Configuration > Boot Options > Chỉnh như sau: Legacy Suport > Enabled Secure Boot > Disabled Nhấn F10 để lưu lại và thoát ra Khởi động lại máy Nếu vào boot win mà không được, bạn kiểm tra chế độ ổ đĩa là chuẩn GPT hay MBR nếu MBR hãy chỉnh qua GPT là có thể ghost oke ! 

Read More »