Báo giá lắp đặt camera dành cho các đơn vị hành chính

Đây là bảng báo giá nằm ở mức cơ bản. chất lượng camera 2M, dành cho các đơn vị hành chính, chi phí có thể thay đổi và có thể tùy biến khi trao đổi trực tiếp : Báo giá có giá trị trong vòng 15 ngày :  từ ngày 10-9-2019 đến 25-09-2019

[embeddoc url=”https://vitinhdaiviet.com/wp-content/uploads/2019/09/Báo-giá-camera-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *