Điền một trong các Serial Number dưới đây:
191-34567213
400-12345678
111-74444444

BƯỚC 3:

Bấm Next và cài đặt phần mềm như bình thường

BƯỚC 4:

Sau khi quá trình cài đặt phần mềm xong, các bạn copy 2 file đuôi .dll trong file Cờ Rack vào thư mục cài đặt của Autocad (mặc định nằm trong ổ C:\ theo đường dẫn C:\program files\AutoCAD 2007), sau khi tìm được thư mục cài đặt thì các bạn Paste vào và Replace là xong.